Objevte více

Celonárodní průzkum (prosinec 2023): Bezlepkové stravování ve školních a závodních jídelnách

Průzkum se týkal stravování bez lepku ve školních nebo závodních jídelnách a byl zaměřen na skupinu lidí, která musí dodržovat bezlepkovou dietu. Impulsem pro vytvoření tohoto průzkumu byl fakt, že celiaci mají často problém se stravováním bez lepku mimo domov (v restauracích, cukrárnách, ale i v jídelnách). Záměrem bylo získat více informací a názorů, aby se základě jejich následného vyhodnocení mohly konkretizovat stávající a také iniciovat nové aktivity směřující k tomu, aby se lidem s bezlepkovou dietou v naší zemi žilo lépe. V průzkumu se zaměřujeme na názory a zkušenosti lidí, kteří mají celiakii nebo nesnášenlivost lepku, a tedy musí dodržovat bezlepkovou dietu. Zajímala nás situace nejen dospělých lidí, ale také školáků a studentů.

Dotazování probíhalo online prostřednictvím Google Formuláře v průběhu 15 dní od 17. 12. 2023 do 31. 12. 2023. Celkem se anonymního průzkumu zúčastnilo 1 604 respondentů.

Informace z průzkumu budou poskytnuty novinářům a ve spolupráci s pacientskými organizacemi (Klub celiakie Brno/Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. a Mladí celiaci/Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.) je plánujeme použít také pro jednání se zástupci vybraných ministerstev, parlamentu a dalších organizací, abychom tak přispěli ke zlepšení života celiaků v České republice.

Děkujeme partnerům průzkumu: P E Z A a.s., Kleis, spol. s r.o.AGRO Brno–Tuřany, a.s.

Shrnutí průzkumu
Stěžejním zjištěním je, že 70,9 % respondentů (1 106) s celiakií se nestravuje ve školní nebo závodní jídelně, z toho 75,2 % respondentů (832) by se v ní stravovat chtěli.
10 % respondentů (45), kteří se stravují jídelně, uvedlo, že se sice v jídelně stravují, ale musí si nosit vlastní jídlo, v jídelně jim ho personál pouze ohřeje nebo si své jídlo v jídelně sami ohřívají. Celiaci si přejí, aby každá jídelna byla schopná připravit alespoň jedno bezlepkové jídlo denně.
36,4 % respondentů (568) s celiakií uvedlo, že v posledních 2 letech zažili situaci, kdy se na veřejnosti styděli za dodržování bezlepkové diety. Z tohoto výstupu nepřímo vyplývá, že česká společnost není příliš chápající a vstřícná k lidem s tímto onemocněním a je potřeba šířit povědomí o celiakii, aby se zabránilo jakékoli šikaně či posměchu vůči celiakům ze strany spolužáků, kolegů, přátel, personálu v gastronomii i rodinných příslušníků.
Dle názoru respondentů je též nutné proškolovat personál v restauracích a školních i závodních jídelnách, aby si jejich pracovníci osvojili zásady přípravy bezlepkového pokrmu, znali rizika kontaminace lepkem a dokázali to správně aplikovat v praxi. Riziko kontaminace lepkem a neproškolenost personálu jsou hlavními důvody, proč se někteří celiaci nechtějí stravovat v jídelnách. 37,5 % celiaků (170) stravujících se v jídelně nedůvěřují personálu nebo mají pochyby o tom, že personál jídelny připravuje pokrm opravdu 100% bezlepkově. 91,2 % respondentů (413), kteří se v jídelně stravují, uvedlo, že nemá možnost si v jídelně vybrat z nabídky alespoň dvou bezlepkových jídel.
48,9 % celiaků (527), kteří se v jídelně nestravují, uvedlo, že se pokoušeli s vedením jídelny jednat a domluvit se na nějakém řešení pro zajištění bezlepkové stravy, bohužel neúspěšně.
28,7 % celiaků (447) uvedlo, že už slyšeli o projektu Mňambezlepku.cz. Ohledně názorů na to, co se respondentům na projektu Mňambezlepku.cz líbí a naopak co je potřeba změnit, zazněly v drtivé většině pozitivní ohlasy. Celiaci často vnímají webové stránky Mňambezlepku.cz anebo naše profily na sociálních sítích jako místo, kam se rádi vracejí pro různé užitečné tipy týkající se bezlepkové diety. Někteří měli připomínky k technickým aspektům webových stránek, které by stálo za to vylepšit (např. přesnější vyhledávání), další si přejí, aby se databáze gastronomických podniků, jídelen a obchodů zaměřených na bezlepkovou dietu, a také bezlepkových produktů, více rozrostla a poskytovala jim tak více možností, tipů a recenzí pro bezlepkové stravování.

Detailní výsledky průzkumu

Otázka 1
Máte lékařem diagnostikovanou celiakii nebo alergii na lepek a musíte tak dodržovat bezlepkovou dietu?
Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti (1 604).

97,2 % respondentů (1 559) uvedlo, že mají lékařem diagnostikovanou celiakii nebo alergii na lepek a musí dodržovat bezlepkovou dietu.
2,8 % respondentů (45) uvedlo, že nemají lékařem diagnostikovanou celiakii nebo alergii na lepek a nemusí dodržovat bezlepkovou dietu. 
(Poznámka: Respondenti, kteří uvedli, že nemají lékařem diagnostikovanou celiakii nebo alergii na lepek, neodpovídali na další otázky a průzkum pro ně byl ukončen.)

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Máte lékařem diagnostikovanou celiakii nebo alergii na lepek a musíte dodržovat bezlepkovou dietu?. Počet odpovědí: 1 604 odpovědí.

Otázka 2
Zažil/a jste v posledních 2 letech situaci, kdy jste se na veřejnosti styděl/a za to, že musíte dodržovat bezlepkovou dietu?
Na tuto otázku odpovědělo 1 559 respondentů.

63,6 % respondentů (991) uvedlo, že v posledních 2 letech nezažili situaci, kdy se na veřejnosti styděli za to, že musí dodržovat bezlepkovou dietu.
36,4 % respondentů (568) uvedlo, že v posledních 2 letech zažili situaci, kdy se na veřejnosti styděli za to, že musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Zažil/a jste v posledních 2 letech situaci, kdy jste se na veřejnosti styděl/a za to, že musíte dodržovat bezlepkovou dietu?
. Počet odpovědí: 1 559 odpovědí.

Otázka 3
Popište prosím blíže situaci, o jakou se jednalo, kdy jste se na veřejnosti styděl/a za to, že musíte dodržovat bezlepkovou dietu.
Na tuto otázku odpovědělo 527 respondentů.

Nejvíce se respondenti stydí za dodržování bezlepkové diety při stravování mimo domov. Stravováním mimo domov se myslí stravování například na oslavě, návštěvě u přátel nebo příbuzných, školním výletě, pracovním školení nebo dalších veřejných akcích a hlavně v restauraci. Několik z nich uvedlo, že jim v restauraci vadí chování personálu, které je často urážlivé nebo dokonce až arogantní. Celiaci se stydí i za doprošování se o seznam alergenů a domáhání se popsání postupu přípravy pokrmu například kvůli kontaminaci s lepkem. 
Dalším problémem je fakt, že někteří lidé se mylně domnívají, že celiakie je doktory vymyšlená nemoc a bezlepková dieta je jen dieta moderní nebo redukční. Respondenti uváděli, že se stydí za stravování bez lepku, když je lidé (i rodina a přátelé) nutí do porušení diety, protože tvrdí, že se jednou nic nestane. 
Celiaci se stydí i mezi přáteli a rodinou při nakupování a konzumaci bezlepkových výrobků či objednávání a stravování v restauraci. Potýkají se také s posměchem ze strany přátel i rodiny, děti se potýkají s posměchem ze strany spolužáků. Několikrát zmíněno bylo zlehčování nemoci a vyloučení z kolektivu kvůli stravování bez lepku.

Ukázka konkrétních odpovědí
„Pokaždé, když při objednávce škemrám o bezlepek nebo seznam alergenů.”
„Odpovídám za syna – autistu a celiaka. Hodně mu to vadí a stydí se, když mu někdo něco nutí, že pro jednou se nic nestane, neví jak reagovat, raději jinde nejí.”
„Servírka otráveně protočila oči, když jsem se zeptala na bezlepkové jídlo.”
„Žádala jsem číšníka, zda by mohl upozornit kuchaře na to, že jsem celiak. Vysmál se mi, že jsem moderní dietář a vymýšlím si nesmysly.”
„V restauraci na školním výletě jsem si nemohla vybrat jídlo a musela jsem si vzít svoje z krabičky.”
„Na firemní akci mi bylo nabízeno občerstvení a musela jsem odmítnout s tím, že všichni vtipkovali, že držím dietu kvůli linii.”
„Rodinná oslava a zlehčování dodržování bezlepkové diety nejbližšími.”
„Když jsem byla s tátou a dcerou v cukrárně. A on obsluze s posměchem řekl, že držím dietu a nic si nedám.”
„V restauraci nám nedokázali uvařit jídlo bez lepku, tak jsem tam seděla se synem jen o čaji a kávě a ostatní členové rodiny na nás koukali, jako že se jídla v restauraci štítíme a syn měl na krajíčku.”
„Arogance ze strany číšníka.”
„Dietu má dcerka, která pravidelně pláče, že ostatní děti venku/v restauraci/na dovolené mají co jíst a ona ne.”
„Jde převážně o situace mé dcery já, už tu hrůzu mám za sebou. Ve škole si na ni ukazují prstem, protože má výjimky ve stravování. Škola odmítla vařit bezlepkové jídlo, a tak každý den vaříme. Oběd ji však musí ohřát v jídelně. Musí jít před frontu, kde jí nadávají, že předbíhá. Nakonec dostane jídlo studené a čeká i deset minut. Třídní učitel ji dovolil si ohřát jídlo v učitelské mikrovlnce a jí jídlo v koutku sama.”
„Společné obědy ze spolužáky.”
„Syn popisoval svůj problém ve škole a ředitel mu odpověděl, že to nesmí moc přehánět.”
„Moje dcera má celiakii a pořád se ptá, proč se narodila taková, a chce jíst jako ostatní.”
„Na večírku s přítelem, teď už bývalým. Neudýchal, že mám celiakii.”
„Dcerka ve školce jela na týdenní výlet a měla svou stravu. Když přijela domů, říkala, že se jí některé děti smály, že je jiná. Teď má problém kamkoliv jet a stydí se.”
„Dceři bylo řečeno, že není normální člověk, když nemůže jíst běžné jídlo.”
„Když se mi vysmáli, že narozdíl ode mě mají širokou nabídku surovin a pečiva a já jsem omezená na jeden regál. I ohledně cen.”

Otázka 4
Stravujete se ve školní nebo závodní jídelně?
Na tuto otázku odpovědělo 1 559 respondentů.

70,9 % respondentů (1 106) uvedlo, že se nestravují ve školní nebo závodní jídelně.
29,1 % respondentů (453) uvedlo, že se stravují ve školní nebo závodní jídelně.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Stravujete se ve školní nebo závodní jídelně?
. Počet odpovědí: 1 559 odpovědí.

Otázka 5
Chtěl/a byste se stravovat ve školní nebo závodní jídelně?
Na tuto otázku odpovědělo 1 106 respondentů.

47,1 % respondentů (521) uvedlo, že by se určitě chtěli stravovat ve školní nebo závodní jídelně.
28,1 % respondentů (311) uvedlo, že by se spíše chtěli stravovat ve školní nebo závodní jídelně.
17 % respondentů (188) uvedlo, že by se spíše nechtěli stravovat ve školní nebo závodní jídelně.
7,8 % respondentů (86) uvedlo, že by se určitě nechtěli stravovat ve školní nebo závodní jídelně.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Chtěl/a byste se stravovat ve školní nebo závodní jídelně?
. Počet odpovědí: 1 106 odpovědí.

Otázka 6
Z jakého důvodu se nyní nestravujete ve školní nebo závodní jídelně?
Na tuto otázku odpovědělo 1 057 respondentů.

Hlavní důvod, proč se respondenti nestravují ve školní nebo závodní jídelně je ten, že jídelna bezlepkově nevaří. Několik celiaků se bojí kontaminace v jídelně. Někteří respondenti uvádí, že jim v jídelně nechutná nebo je jim po jídle špatně. Někdo zase uvádí, že si vaří doma, protože pracuje z domu, je na mateřské dovolené nebo do jídelny chodit nechce.

Ukázka konkrétních odpovědí
„Nevaří bezlepkově a u přirozeně bezlepkových jídel nedokáží vyloučit druhotnou kontaminaci.”
„Protože mi tam bezlepkové jídlo nechutná.”
„Po jídle mi je zle.”
„Bezlepkové jídlo tam vaří jednotvárné a není chutné.”
„Bezlepková jídla jsou velmi omezená ve výběru a drahá.”
„Bála bych se kontaminace.”
„Bezlepkové jídlo kontaminují při výdeji. Nechtějí si umýt ruce a sahají na lepkové jídlo a pak na bezlepkové. Jak fungují při vaření nevím.”
„Jsem doma, nechodím do školy ani do práce.”
„Jsem v důchodovém věku, tudíž si uvařím.”
„Můj zaměstnavatel neposkytuje závodní stravování, nicméně syn – celiak – má možnost bezlepkové stravy ve školní jídelně.”
„Pracuji z domu.”
„Studuji na vysoké škole a jídlo si radši vařím sama předem.”

Otázka 7
Pokoušeli jste se s vedením jídelny jednat a domluvit se na nějakém řešení pro zajištění bezlepkové stravy?
Na tuto otázku odpovědělo 1 078 respondentů.

51,1 % respondentů (551) uvedlo, že se nepokoušeli s vedením jídelny jednat a domluvit se na nějakém řešení pro zajištění bezlepkové stravy.
48,9 % respondentů (527) uvedlo, že se pokoušeli s vedením jídelny jednat a domluvit se na nějakém řešení pro zajištění bezlepkové stravy.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Pokoušeli jste se s vedením jídelny jednat a domluvit se na nějakém řešení pro zajištění bezlepkové stravy?
. Počet odpovědí: 1 078 odpovědí.

Otázka 8
Kolik korun byste byli ochotni navíc připlatit za jedno bezlepkové jídlo v jídelně, ve srovnání s “normálním” jídlem podávaným v jídelně?
Na tuto otázku odpovědělo 1 008 respondentů.

Výsledky jsou velmi rozdílné, někdo není ochoten připlatit si za bezlepkový oběd v jídelně nic, jiní pár korun a další celiaci klidně dvakrát více. Většina respondentů by za bezlepkový oběd v jídelně byla ochotna připlatit si 10 až 30 Kč.

Otázka 9
V jaké jídelně se stravujete? (uveďte název školy/firmy, případně i název obce)
Na tuto otázku odpovědělo 418 respondentů.

Výsledky budou sloužit jako podklad pro rozšíření databáze školních a závodních jídelen, které poskytují bezlepkovou stravu, na portálu Mňambezlepku.cz.

Otázka 10
Důvěřujete personálu jídelny, že bezlepkový pokrm připravuje opravdu 100% bezlepkově?
Na tuto otázku odpovědělo 453 respondentů.

62,5 % respondentů (283) uvedlo, že důvěřuje personálu jídelny, že bezlepkový pokrm připravuje opravdu 100% bezlepkově.
31,8 % respondentů (144) uvedlo, že má pochyby, že personál jídelny bezlepkový pokrm připravuje opravdu 100% bezlepkově.
5,7 % respondentů (26) uvedlo, že nedůvěřuje personálu jídelny, že bezlepkový pokrm připravuje opravdu 100% bezlepkově.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Důvěřujete personálu jídelny, že bezlepkový pokrm připravuje opravdu 100% bezlepkově?
. Počet odpovědí: 453 odpovědí.

Otázka 11
Máte možnost si ve Vaší jídelně vybrat z nabídky alespoň dvou bezlepkových jídel?
Na tuto otázku odpovědělo 453 respondentů.

91,2 % respondentů (413) uvedlo, že nemá možnost si v jídelně vybrat z nabídky alespoň dvou bezlepkových jídel.
8,8 % respondentů (40) uvedlo, že má možnost si v jídelně vybrat z nabídky alespoň dvou bezlepkových jídel.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Máte možnost si ve Vaší jídelně vybrat z nabídky alespoň 2 bezlepkových jídel?. Počet odpovědí: 453 odpovědí.

Otázka 12
Jakým způsobem máte v jídelně zajištěno bezlepkové stravování?
Na tuto otázku odpovědělo 453 respondentů.

66,4 % respondentů (301) uvedlo, že jejich jídlo se připravuje i vydává v jídelně.
16,3 % respondentů (74) uvedlo, že jejich jídlo se připravuje jinde a v jídelně se pouze vydává.
7,3 % respondentů (33) uvedlo, že je jejich jídlo v jídelně zajištěno jiným způsobem.
7,1 % respondentů (32) uvedlo, že si nosí vlastní jídlo a v jídelně jim ho personál ohřeje.
2,9 % respondentů (13) uvedlo, že si nosí vlastní jídlo a v jídelně si ho sami ohřívají.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jakým způsobem máte v jídelně zajištěno bezlepkové stravování?. Počet odpovědí: 453 odpovědí.

Otázka 13
Kolik stojí jeden bezlepkový oběd ve Vaší jídelně?
Na tuto otázku odpovědělo 390 respondentů.

46 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 0 – 30 Kč.
154 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 31 – 50 Kč.
27 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 51  – 70 Kč.
18 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 71 – 90 Kč.
25 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 91 – 110 Kč.
20 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 111 – 130 Kč.
10 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 131 – 150 Kč.
11 respondentů uvedlo, že za bezlepkový oběd v jídelně platí 151 Kč a více.

Ostatní respondenti uvedli jiný textový komentář nebo takovou informaci, která nelze přesněji vyčíslit.
Průměrná cena bezlepkových obědů respondentů se pohybuje kolem 60 Kč.
Nejvíce respondentů za bezlepkový oběd v jídelně platí v rozmezí 31 – 50 Kč.

Otázka 14
Jak hodnotíte kvalitu a chuť bezlepkového oběda ve Vaší jídelně?
Na tuto otázku odpovědělo 453 respondentů.

40,2 % respondentů (182) uvedlo, že je jejich bezlepkové jídlo v jídelně dobré.
38,2 % respondentů (173) uvedlo, že jejich bezlepkové jídlo v jídelně ujde.
10,8 % respondentů (49) uvedlo, že je jejich bezlepkové jídlo v jídelně vynikající.
10,8 % respondentů (49) uvedlo, že jim jejich bezlepkové jídlo v jídelně nechutná.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jak hodnotíte kvalitu a chuť bezlepkového oběda ve Vaší jídelně?
. Počet odpovědí: 453 odpovědí.

Otázka 15
Co byste chtěl/a změnit na bezlepkovém stravování ve Vaší jídelně?
Na tuto otázku odpovědělo 392 respondentů.

Častým přáním bylo, aby každá jídelna vždy vařila alespoň jedno bezlepkové jídlo denně. Velké množství celiaků chce mít jistotu, že je jejich oběd 100% bezlepkový a nekontaminovaný lepkem. Někteří respondenti zmiňovali větší pestrost jídel nebo zlepšení kvality a chuti pokrmu. Z odpovědí také vyplynulo, že je personál v jídelnách občas neproškolený a neví, jak bezlepkové jídlo připravit tak, aby bylo chutné. Ovšem pár respondentů uvedlo, že nepotřebují nic měnit, jsou totiž rádi, že se v jídelně vůbec mohou nějak bezlepkově stravovat.

Ukázka konkrétních odpovědí
„Aby bylo jídlo i bez deproteinovaného pšeničného škrobu.”
„Aby automaticky dělali i bezlepkovou variantu.”
„Aby to bylo 100% bez lepku. A lepší chuť.”
„Aby zkoušeli nové zdravé recepty.”
„Abych mohla mít jídlo každý den.”
„Abych měl na výběr z více jídel.”
„Bezlepkový oběd se na jídelníčku objeví zhruba jednou za 14 dní. Chtěla bych se najíst bezlepkově častěji.”
„Celkově lépe vychutit jídla.”
„Často stejná příloha.”
„Chtěla bych mít 100% jistotu, že tam nehrozí kontaminace.”
„Lepší důvěryhodnost, že je jídlo skutečně bezlepkové, preciznější označení alergenů, širší výběr nebo alespoň jistota, že každý den bude v nabídce alespoň 1 bezlepkové jídlo.”
„Moji kolegové si vybírají cestou do jídelny podle toho, co jim chutná, nebo na co mají ten den chuť. Já jím to, co mě neotráví.”
„Možnost si něco přinést, myšleno knedlíky, buchty. Třeba buchtičky s krémem dělají jako těstoviny s krémem.”
„Nic, jsem ráda, že bezlepkově vůbec vaří.”
„Nic. Paní kuchařky jsou skvělé. Není problém se domluvit. Je to o lidech a jejich přístupu.”
„Větší rozmanitost chuti. Těstoviny nedovařené nebo rozvařené. Celkově bez chuti.”
„Všechno – hlavně ochotu, přístup, nezlehčování situace, dodržování předem dohodnutých pravidel.”
„Znalosti/proškolení personálu, spolehlivost značení alergenů.”

Otázka 16
Do jaké věkové kategorie patříte?
Na tuto otázku odpovědělo 1 559 respondentů.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Do jaké věkové kategorie patříte?
. Počet odpovědí: 1 559 odpovědí.

Otázka 17
Do jaké z níže uvedených skupin byste se zařadil/a?
Na tuto otázku odpovědělo 1 559 respondentů.

51,3 % respondentů (800) uvedlo, že patří do skupiny “zaměstnanec/podnikatel”.
34,7 % respondentů (541) uvedlo, že patří do věkové skupiny “žák/student”.
5 % respondentů (78) uvedlo, že patří do věkové skupiny “předškolák”.
4,7 % respondentů (74) uvedlo, že patří do věkové skupiny “v domácnosti”.
2,5 % respondentů (39) uvedlo, že patří do věkové skupiny “důchodce”.
1,7 % respondentů (27) uvedlo, že patří do věkové skupiny “jiné”.

(Poznámka: V případě předškoláků a také v případě většiny školáků vyplňoval online dotazník jejich rodič. Pro mnohé z nich to byla také příležitost si o těchto věcech společně mezi rodičem a dítětem pohovořit a zjistit, jak to dítě vnímá.)

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Do jaké z níže uvedených skupin patříte?. Počet odpovědí: 1 559 odpovědí.

Otázka 18
Odkud nejčastěji čerpáte informace o bezlepkové dietě, bezlepkových výrobcích, bezlepkových receptech, možnostech stravování, případně o nových zjištěních, které se celiakie či alergie na lepek týkají? (uveďte prosím konkrétní zdroje informací)
Na tuto otázku odpovědělo 1 559 respondentů.

Drtivá většina respondentů čerpá informace o bezlepkovém stravování z Internetu – webových stránek zaměřených na celiakii a bezlepkovou dietu (například www.klubceliakie.cz, www.bezlepkovamatka.cz, www.celiak.cz, nebo www.schaer.com) a Facebooku. Na Facebooku respondenti čerpají informace hlavně ze skupin speciálně zaměřených na celiakii a bezlepkovou dietu (například Jureček a jiný bezlepek, BEZLEPKOVÉ RECEPTY, Klub celiakie Brno, CELIAKIE, Celiakie, Cestování s celiakií, Schär). Zdroje informací jsou však opravdu různé, jiní preferují lékaře a nutriční terapeuty, někdo upřednostňuje rodinu nebo bezlepkové kuchařky.

Ukázka konkrétních odpovědí
„Jako rodič dítěte – celiaka – čerpám na Internetu, nejvíce asi na Facebooku ve skupině Celiakie.”
„Jureček a jiný bezlepek, BEZLEPKOVÉ RECEPTY, Instagram.”
„Klub celiakie, Jureček a jiný bezlepek.”
„Knihy, Internet – webové stránky poskytující informace o celiakii, facebookové skupiny nebo instagramové profily.”
„Nejčastěji facebookové skupiny a stránky (Mňambezlepku.cz, BEZLEPKOVÉ RECEPTY, Cestujeme bez lepku…).”
„Nutriční poradkyně a internetové stránky.”
„Přednášky, pacientské organizace, Internet, odborná literatura.”
„Rodiče, Internet.”
„Sleduji instagramový profil Mlsám bez lepku, dále čtu články na Internetu. Začala jsem poslouchat podcast Bezlepkářky.”

Otázka 19
Znáte nebo slyšel/a jste někdy o projektu Mňambezlepku.cz?
Na tuto otázku odpovědělo 1 559 respondentů.

71,3 % respondentů (1 112) uvedlo, že ještě neslyšeli o projektu Mňambezlepku.cz.
28,7 % respondentů (447) uvedlo, že už slyšeli o projektu Mňambezlepku.cz.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Znáte nebo slyšel/a jste někdy o projektu Mňambezlepku.cz?
. Počet odpovědí: 1 559 odpovědí.

Otázka 20
Co se Vám na projektu Mňambezlepku.cz nejvíce líbí?
Na tuto otázku odpovědělo 336 respondentů.

Respondenti jsou obecně vděční za to, že si na webu mohou jednoduše a rychle vyhledat gastronomická zařízení, kde jsou schopni připravit bezlepkový pokrm, a obchody nebo pekárny, které jsou zaměřené na bezlepkové výrobky. Velmi častou odpovědí je také to, že se projekt snaží o přiblížení světa “bezlepkářů” lidem, co nemusí bezlepkovou dietu dodržovat a často ani neví, co celiakie je. Celiaci jsou vděční za pořádané soutěže, zajímavé články na blogu a užitečné tipy na sociálních sítích. Někteří se vyjádřili k tomu, že se projekt snaží za celiaky bojovat a pokouší se o změnu k lepšímu.

Ukázka konkrétních odpovědí
„Beru ho jako průvodce životem s celiakií.”
„Boj za bezlepkově stravované lidi. Že se o tom mluví.”
„Cítím se, že v tom nejsem sama a najdu spoustu inspirace.”
„Často konkrétní informace o stravování v daném místě.”
„Databáze kaváren/cukráren.”
„Doporučení na různé nevyzkoušené produkty.”
„Dostává se více a více do povědomí lidí.”
„Edukace.”
„Dozvím se, kde se bezlepkově najím.”
„Chuť něco změnit.”
„Informace na jednom místě.”
„Jak se snaží o osvětu života s bezlepkovou dietou, zveřejňují aktuální petice, soutěže na Instagramu atd.”
„Je přehledný a dobře se vyhledávají restaurace, obchody atd. Což hodně usnadní i cestování.”
„No přece všechno. Ale především tipy na podniky.”
„Osvěta k tématu, prezentované bezlepkové výrobky.”
„Pokaždé, když plánuji dovolenou po Čechách, si vyhledám info o možnosti se najíst bezlepkově v restauraci.”
„Přehlednost, jednoduchost.”
„Tento projekt velmi chválím, líbí se mně na něm, že díky doporučení ostatních celiaků si mohu vyhledat, kde v ČR je dobrý gastro podnik, kde vědí, co je bezlepková dieta a můžeme se tam bezlepkově najíst. Gastro podniky v ČR by potřebovaly velkou osvětu o tom, co to je celiakie a jak vypadá bezlepková dieta. Ve velkých městech je to lepší, ale stejně si mnoho kuchařů plete lepek s laktózou.”
„To, že fungují celorepublikově.”
„Velice zajímavá myšlenka, která pomáhá celiakům snadněji zvládat svou dietu. Ať už formou doporučování restaurací, kaváren atd. a nebo pomocí zajímavých článků a odkazů.”
„Že máme možnost vyhrát a ochutnat různé druhy bezlepkových potravin.”

Otázka 21
Co byste chtěl/a na projektu Mňambezlepku.cz změnit, případně co Vám tam chybí?
Na tuto otázku odpovědělo 265 respondentů.

Většina respondentů nechtěla nic měnit. Někteří poukázali na to, že v databázi ještě není dostatečné množství záznamů a chtějí neustálé rozšiřování databáze na webu. Několik respondentů mělo připomínky k tomu, aby web fungoval lépe z technického hlediska, o což se neustále snažíme.

Ukázka konkrétních odpovědí
„Aby bylo také Mňambezlepku.sk.”
„Aby se projekt dostal do většího povědomí mezi celiaky.”
„Aby tam bylo uvedeno více míst, zatím tam určitě není vše, sem tam také něco přidám.”
„Asi nic, popřípadě vytvoření mobilní aplikace.”
„Lepší filtrování míst (z telefonu mi to nefungovalo, když jsem si chtěla například vyfiltrovat jen podniky v Praze).”
„Lokalizace vzdálenosti při vyhledávání.”
„Nic, mám to ráda a je to super, díky za to!”
„Větší seznam podniků bez lepku z Ústeckého kraje.”
„Za mě by to chtělo víc receptů.”

Veronika Petrů za tým Mňambezlepku.cz

Rubriky: Zajímavosti

Napsat komentář