Objevte více

Příspěvky na bezlepkovou dietu: Srovnání zdravotních pojišťoven

Koncem školního roku a začátkem prázdnin jsme oslovili pojišťovny na území České republiky, zda by nám sdělili výhody, které poskytují pro celiaky a obecně lidi, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat lékařem předepsanou bezlepkovou dietu.

V současnosti působí na území České republiky 7 zdravotních pojišťoven:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
a dále 6 zaměstnaneckých pojišťoven:
• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RVB)

1. ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
ZPMVČR přispívá dětem i dospělým při diagnostikované celiakii (dg. K 90.0, K 90.2) nebo při indikaci této diety lékařem kvůli jinému onemocnění až 4.000 Kč nad rámec ostatních preventivních programů. Částka je možná využít na nákup speciálních bezlepkových potravin. Platební doklad za takové potraviny musí obsahovat příslušné označení „bezlepkové“ či „bez lepku“. Příspěvek se nevztahuje na potraviny, které přirozeně lepek neobsahují, (například zelenina, ovoce, rýže, pohanka, jáhly, luštěniny, brambory…) na alkoholické nápoje, nealkoholické pivo a nutridrinky. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu. Hodnota jednotlivého platebního dokladu přiloženého k žádosti musí být minimálně 200 Kč, jedna žádost pak musí obsahovat doklady v celkové hodnotě alespoň 500 Kč. Příspěvek lze čerpat jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále lze čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde daný člověk splňuje podmínky uvedené u těchto programů.

Více na: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/podpora-specifickych-diet.

2. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá bez omezení věku na bezlepkovou dietu 5.000 Kč.

Podmínky a čerpání:
Přispívá 1x za rok na bezlepkovou dietu nad rámec v. z. p (veřejného zdravotního pojištění).
Požaduje vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání).

Více na: https://www.zpskoda.cz/prispevek-zps-pro-celiaky.

3. RBP – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
RBP poskytuje příspěvek do 1.000 Kč na finančně náročnou bezlepkovou dietu pro pojištěnce s touto diagnózou. Je potřeba napoprvé potvrzení diagnostiky celiakie lékařem. Je také nutné doložit účtenky za nákup bezlepkových potravin.

Více na: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/#popup_celiakie.


4. ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podporuje své pojištěnce nemocné celiakií příspěvkem ve výši 2.000 Kč u dětí do 17 let včetně a ve výši 1.000 Kč u pojištěnců od 18 let. Příspěvek pro nemocné celiakií je poskytován v rámci preventivního programu „Celiakie a dědičné metabolické poruchy“ a je určen na bezlepkovou dietu, a to na bezlepkové potraviny a bezlepkové suroviny, ze kterých se bezlepkové potraviny připravují. Akceptuje nákup bezlepkových potravin a bezlepkových surovin v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách. Příspěvek je poskytnut na základě předložení dokladů o úhradě. Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (prokazatelné označení na dokladu). Při prvním čerpání příspěvku je potřeba doložit, že pojištěnec má diagnózu celiakie.

Více na www.cpzp.cz/preventivni-programy.

5. OZP – Oborová zdravotní pojišťovna
U OZP může každý klient čerpat jinou výši příspěvku v rámci bonusového systému VITAKARTA. Potraviny musí být označené jako „bezlepkové“. OZP poskytuje příspěvek na bezlepkovou dietu pro děti i dospělé. Příspěvek je možné čerpat jako jeden za cca 40 benefitů nabízených v elektronické aplikaci VITAKARTA  za kredity. Výše příspěvku tedy není pevně stanovená, odvíjí se od nasbíraných kreditů. Klienti mohou příspěvek využít vícekrát do roka, stejně tak mohou kredity sbírat po celý rok a i si je převádět od svých členů rodiny, přátel, známých. Kredity připisujeme jednak automaticky našim klientům na začátku roku, další kredity lze sbírat v průběhu roku například za absolvování preventivních prohlídek, kontrolu vykázané péče, dárcovství krve, nachozené (a zaznamenané) kroky v aplikaci „Každý krok pomáhá“ atd. Dle nasbíraných kreditů tak někteří klienti dle své aktivity získají příspěvek několik set korun za rok, někteří několik tisíc (maximální limit je 10.000 Kč).

Více informací na: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp.

6. VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZP přispívá v letošním roce dětem do 18 let a studentům do 26 let s potvrzenou diagnózou „bezlepková dieta“ na bezlepkové potraviny zakoupené v roce 2023. Výše příspěvku je až 8.000 Kč ročně (žádá se pololetně jednorázově o 4.000 Kč bez možnosti převodu). Platební doklady se nepředkládají.

Pro 1. pololetí se žádá v termínu 1. 1.  – 30. 6. 2023. Pro 2. pololetí v termínu 1. 7.  – 31. 12. 2023. Žádat o příspěvek lze nejpozději do:
• 15. 12. 2023 pro žádosti odesílané korespondenčně, prostřednictvím on-line formuláře přístupného z aplikace „Moje VZP“ nebo datovou schránkou
• 31. 12. 2023 pro podání žádosti při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu či schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP

Potřebné dokumenty jsou:
• Vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně.
• Doklad o diagnóze při prvním podáním žádosti o příspěvek nebo po opětovné přeregistraci od jiné zdravotní pojišťovny k VZP.
• Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Více na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/metabolicka-onemocneni
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku.

7. VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna
Pojišťovna VoZP nám na náš email opětovně neodpověděla, ale na jejich stránkách je dostupná následující informace.
VoZP žádný příspěvek na bezlepkovou dietu neposkytuje.

Více na: https://www.vozp.cz/specialni-prispevky.

ZPMVČRDětem i dospělým až 4.000 Kč
Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaDětem i dospělým až 5.000 Kč
RBPDětem i dospělým až 1.000 Kč
ČPZPDětem až 2.000 Kč, dospělým až 1.000 Kč
OZPDětem i dospělým až 10.000 Kč v rámci sbírání bodů v bonusovém programu VITAKARTA
VZPDětem a studentům do 26 let až 8.000 Kč
VoZPNepřispívá
Stručné shrnutí

Článek je platný k 7. 8. 2023.

Lenka Kovářová za tým Mňambezlepku.cz

Rubriky: Informace

Napsat komentář